Araneae – Echte spinnen

De Araneae worden ook wel als echte spinnen aangeduid omdat het de grootste en bekendste groep is van de spinachtigen. Andere spinachtige dieren worden soms ook wel “spinnen” genoemd maar behoren strikt genomen niet tot de echte spinnen. Voorbeelden zijn de zeespinnen en de hooiwagens, die geen web kunnen maken.

Onderstaande is een lijst met de dieren die in de winkel aanwezig zijn.

Aphonopelma seemanni

Brachipelma ssp